Werkzaamheden – Huisarts Groot – Zeist

Welkom bij Huisarts Groot

Welkom op de website van Huisarts Groot.

U kunt hier informatie vinden over de praktijk zoals de openingstijden, afspraken maken, de medewerkers en overige praktische informatie.

Tevens kunt u zich aanmelden, als u dit wilt, in de persoonlijke patienten-omgeving (zie rechtsboven en tevens in de menu-balk rechts). Wat u hiermee kunt, is: vragen stellen per mail, herhaalrecepten aanvragen en een deel van uw dossier inzien.

Werkzaamheden

Naast de gewone spreekuren worden er nog andere werkzaamheden verricht. Onder andere worden er kleine ingrepen gedaan zoals het weghalen van moedervlekken, nagelingrepen (wigexcisies), het inbrengen van een spiraal. Hiervoor moeten wel een aparte afspraak worden gemaakt.

De praktijkassistente doet een aantal zaken zelfstandig o.a. het aanstippen van wratten, baarmoederhalsuitstrijkjes,  oren uitspuiten, verzorgen van wonden, ambulante compressie therapie en enkel-arm index onderzoek.

De POH-S (praktijkondersteuner somatiek) doet huisbezoek bij ouderen. Daarnaast heeft zij een spreekuur voor bloeddrukcontrole en Diabetes mellitus controle. Ook spreekt zij 24-uurs bloeddrukmetingen af.

De POH GGZ ( POH geestelijke gezondheidszorg) kan helpen bij problemen van meer psychische aard. Dit kan variëren van examenangst, keuzes maken in het leven, problemen in de relatie met partner/ouders. Ook opvoed- op gedragsproblemen bij jonge kinderen kan door één van onze POH’ s begeleidt worden.

Als zij er niet uitkomen kunnen wij uw doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde GGZ instelling of vrijgevestigde psycholoog/psychiater.